Zoo siab txais tos koj lub tsev tshiab nyob hauv plawv nroog Sacramento

427 chav tsev nyob hauv River District
Nyem rau ntawm lub pob hauv qab no kom paub ntau ntxiv txog 3, 4, thiab 5 chav pw
Mirasol Zos

Zoo siab txais tos koj lub tsev tshiab nyob hauv plawv nroog Sacramento

427 chav tsev
hauv River District

Nyem rau ntawm lub pob hauv qab no kom paub ntau ntxiv txog 3, 4, thiab 5 chav pw

NYIAJ THIAB UA LUAJ
QHOV TSEEB.

TAM SIM NO 2022.

PHEM
THIAB MARKET
QHOV TSEEB

TAM SIM NO 2022

Txais daim ntawv thov tam sim no rau Block A

104 lub tsev muaj nyob rau lub Kaum Ib Hlis 2022

Thaiv C siv qhib thaum ntxov 2023

84 chav nyob hauv Block C qhib lig 2023

1, 2, thiab 3 chav pw

Niaj hnub nimno, tsev neeg nyiam amenities

Xav txog koj lub neej ntawm MIRASOL VILLAGE.

Xav txog koj lub neej ntawm MIRASOL VILLAGE.

Saib qhov peb tab tom tsim.

Txav mus rau daim duab tom ntej los ntawm nias lossis kais sab laug lossis
txoj cai xub ntawm ob sab ntawm lub qhov rais browser.

TDD Xov tooj rau cov lag ntseg nkaus xwb

1-800-735-2929 lossis California Relay Service (711)

TDD Xov tooj ntaus ntawv
rau cov lag ntseg xwb

1-800-735-2929
los yog California
Relay Service (711)

hmnHmong